Euro NCAP: Hyundai Ioniq краш тест

Хибридот на Hyundai, Ioniq на краш тестот за издржливост освои максимални 5 ѕвездички.

Ioniq освои 91% заштита на возрасни, 80% заштита на деца, 70% заштита на пешаци и 82% на дополнителна сигурносна опрема.

Предложена објава:
Спортски концепт, Fiat „XXX“

Италјанскиот Fiat го представи својот проект "IdeCore" од тимот дизајнери...

Close