Улична трка помеѓу Clio RS и Honda Civic

Иако уличните трки се нелегални и небезбедни по останатите учесници во собраќајот како и мета на полицијата, сепак во пракса многу често сме сведоци на истите.
Во продолжение ќе погледнеме улична трка помеѓу Clio RS и Honda Civic 1.6 VTI. Кој е победникот погледнете во продолжение.

Предложена објава:
Резултати од анкетата „Најпопуларен автомобил во Македонија“

Согласно спроведената анкета за „Најпопуларен автомобил во Македонија“, воочивме дека...

Close