Правила и услови за користење

Добредојдовте на интернет порталот Avtoportal.mk, креиран во 2016 година.

Avtoportal пред се е информативно-забавен портал, кој што се занимава исклучиво со информации поврзани за Автомобилизмот, кој што се преземаат од странски или официјални портали за автомобилските модели. Со користење на овој портал вие ги прифаќате правилата и условите за користење кои што можете да ги прочитате подолу.

Avtoportal се оградува од:

  • Точноста на информациите во објавените содржини и информациите во содржините преземени од други портали, бидејќи истите се од информативно-забавен карактер.
  • Точноста на рекламните содржини објавени на порталот.
  • Било каква штета која корисниците ќе ја претрпат или предизвикаат со користење на објавените содржини или нефункционалноста на оваа интернет страница.

Не е дозволено:

  • Копирање или изменување на било каква содржина и нејзино користење за било каква цел без претходно писмено одобрување од уредниците.

Сите објавени содржини на овој портал се од информативно-забавен каратер и немаат никаква намера да навредат нешто или некого. Доколку сметате дека сте навредени на било кој начин, ве молиме да не известите пред било какво преземање на друга активност.

Avtoportal има право во било кое време да ги измени правилата и условите за користење на оваа интернет страница.

За било какви недоразбирања или забелешки во функционалноста на овој портал, ве молиме да не известите писмено на info@avtoportal.mk.