Патувањето на теренците на Mercedes-Benz

Во ова кратко видео, прикажано е патување организирано од страна на Mercedes какво што немало досега. На 7 ноември месецов, Mercedes-Benz ги изнесе своите теренци на off-road патување.

За што поточно станува збор, погледнето го краткото видео подоле.

Предложена објава:
Топ 7 – Автомобили со голема моќ, а мала тежина

Моќ во сооднос на тежина, една од главните причини за...

Close